Drift/Driftsmøter/2022-12-03

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2022-12-03T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Ellers aktivitet?

Må gjøres

 • KRISE, mister serverrom til sommeren (kanskje for godt), diskuter mulige løsninger

Case

Vi har mottatt et ebrev fra IDI, der det står at vårt serverrom i K16 må tømmes.

Eposten ligger vedlagt i sin helhet, etter referatet.

Referat

 • Hvilke kritiske tjenester har vi
  • Veldig mye av det viktige kjører på Microbel
   • Epost
   • Hjemmeområrder
  • Annet vi ha?
   • Nettside (enkelt å hoste, hva som helst)
   • Kerberos
   • Database ( enten samlet eller distribuert; kreves av dibbler og nettside )
   • Dvask må leve (DNS og historisk verdi)
  • Kult å ha
   • Matrix-synapse
   • Salt
   • Gogs
   • Minecraft
 • Mulige løsninger?
  • Nytt serverrom hos NTNU
   • Hvor skal IDI flytte sine egne servere?
    • Flytte sammen med dette
   • Annet rom på NTNU
  • Cloud?
   • Kan koste mye?
   • Kan være eligible til non-profit-konto
   • Kan få av IDI?
  • Samfundet IT:
   • Låne serverplass midlertidig i migrering?
   • Leie et rack permanent?
  • OmegaVerksted
   • edbsjef@omegav er åpen for å låne oss en 4U om vi ikke finner noe annet
   • Det er kanskje tekniske begrensninger mtp ruting og antall porter inn til el-bygget. Snakk med NTNU-IT når dette blir nødvendig.
 • Økonomi:
  • Vi har noe penger i driftsbudsjettet
   • Kan kjøpe inn hardware
   • Kan leie plass/cloud short term
  • PVV har generelt ikke mye penger, kan ikke leie over lang tid
  • Skaffe inntekt?
   • Bedpres og lignende bedrifts-avtaler?
   • Flere medlemmer:
    • Bedre kurs- og event-tilbud
    • Bedriftssponsorer
 • Kontakt NTNU-IT
  • Sammen med OV / Andre aktuelle?
  • Lag NTNU-Hjelp-Ticket
  • Mas på ticket
 • Hvem kan hjelpe?
  • PVV Alumni?
   • Mange “gamle” støttespillere
    • I NTNU IT
    • I IDI
    • Ellers på NTNU
  • Underskriftskampanje / finne disse
 • Hvem deler rommet vårt?
  • PVV
  • NVG
  • Hackerspace
  • Uviktig:
   • TIHLDE
   • Online
   • Abakus(?)
  • De øverste må kontaktes.
 • Konkrete mulige hendelsesforløp:
  • IDI flytter til nye lokaler med nye serverrom
   • Vi blir med, får racks sammen med IDI sine servere.
   • Kanskje betinget tilgang; Feks med følge innenfor åpningstid?
  • Vi låner/leier et rack hos Samfundet
   • OK, vi setter opp et skap med tjenestene vi trenger
  • Migrerer helt/delvis til cloud
   • Håper på non-profit-plan
   • Eller skaffer inntekt og leier vanlig plan
   • Nyttig med containerization

TODO idag

 • Varsle nedetid
  • TODO - neste gang
 • Kontakt Omegav
  • Gjort, de er åpne for å låne oss noen ’U med serverplass om vi må
 • Kontakt NVG
  • Har lest #nvg-styret, de vet.
 • Planlegge Ticket / kontakt med NTNU IT
  • Vi venter til de sier noe. De har allerede sagt de skal si ifra før de gjør noe.
 • Kontakte IDI
  • Daniel fikser
 • Planlegge fulle backuper
  • TODO - ?

Vedlegg

Hei,

Du mottar denne eposten siden du har en eller flere servere som står på K16 i IT-bygget 😊

IT-bygget ombygges fra og med sommeren 2023. IT-bygget tømmes og fraflyttes i byggeperioden 2023-2025. Det er estimert at ombyggingen vil ta ca. 1,5 år.

Utstyret som står på rom K16 må flyttes ut før sommerferien 2023. Serverrommet vil ikke være operativt under byggeperioden. Det er usikkert om rommet vil reetableres etter innflytting. NTNUs sikkerhetsavdeling strammer inn på tilganger på nett og serverrom.

Ønsker deg en fortsatt fin dag 😊

Mvh. Kai T. Dragland Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU