Drift/Driftsmøter/2022-09-24

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 24. september 2022 kl. 18:15, fysisk på PVV.

Til stede

Flere enn vanlig! Treg oppstart, men folk dukket opp etter hvert

Agenda

Må gjøres

 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
  • Nesten (richarah er returning)
 • Lese annen mail enn feilmeldinger (kommer i eget punkt)
 • Fikse hvaenn som feiler og sender flere mail til drift om dagen
  • Mailinglista har fått mye utenlandsspam, legg inn rate limiting og eller ip-ban
 • Vi har en ny server fra ARM. Hva er det, og hva vil vi?
  • Foreslått compute - Nedstemt, vi kan fikse birkeland!
  • Ny databaseserver, trenger SSD - Spør på discord
 • Hvilke punkter bør jeg skrive på halvårsrapporten, utover at vi holder møter, får folk og >
 • Se over kanbanboardet, vurder
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Andre driftting
  • Se kanbantavla på github
 • Sette enn felles procmailrc / bruke spamassassin?
 • Sette disk og puste liv i Birkeland
 • Legge inn brettspillkveld på nettsiden
 • Sette opp Grzgorz

Gjort

 • God fremdrift på serverdokumentasjon på wiki!
 • Skrevet noen punkter til driftsrapport:
  • Faste møter fungerer godt, mer organisert drifting.
  • Nye driftere! (6-7 stk)
  • Epost-forbedringer(signering o.l), nå stoler gmail på oss
  • Vi har strømlinjet driftsprosessen med nye discordkanaler, kanbanboard og issues i GitRub.
 • Planlagt oppsett av ny server fra ARM
  • Navn: Bicep
  • Funksjon: PostgreSQL, MySQL
  • Virtualisering: nei, antageligvis bare metal
  • Lagring: Kjøp nye SSDer, feks 2stk "Samsung 870 QVO 2TB SATA SSD"
  • Operativsystem: ikke sikkert, heller mot debian
  • Fremdrift:
   • Vurdert og funnet disker til innkjøp
   • Prøvd å boote, ingen suksess enda.
   • Forsøkt ekstra RAM fra skapet