Bildedeling

From Programvareverkstedet

PVVs bildedelingstjeneste

PVV har et internt system for deling av bilder. Bildene vil kun være synlige for andre medlemmer, og kan slettes av de som legger ut bildene, samt drift.

Slik deler man bilder

 1. Lag en katalog pvv-photos i rotnivået av hjemmekatalogen din. Kjør kommandoen: mkdir ~/pvv-photos.
 2. Sett riktige attributter på hjemmekatalogen din og pvv-photos katalogen.
  1. Hjemmekatalogen din må være tilgjengelig ('execute'-tilgang) for gruppe og others. Dette kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~
  2. pvv-photos katalogen må i tillegg være leselig for begge disse. Kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~/pvv-photos
  3. Hvis du da kjører kommandoen: ls -ld ~ ~/pvv-photos så bør det først på linjene (minimum) stå henholdsvis: drwxr-xr-x og drwxr-xr-x (det kan være at det står drwxr-sr-x på den siste)
 3. Last opp et eller flere bilder i en arbitrær mappestruktur i pvv-photos mappen.

Slik ser man på bilder

 • Man kan se alle bilder ved å logge inn på hjemmesiden og se under Galleri
 • Man kan kjøre bildehentescriptet vist under.


#!/usr/bin/env bash

echo "PVV username:"
read user

echo "Destination archive:"
read destination

for from in $(ssh $user@microbel.pvv.ntnu.no 'find /home/pvv -maxdepth 3 -name 'pvv-photos' 2>/dev/null' | cut -c 13- | rev | cut -c 12- | rev)
do
  mkdir -p $destination/$from
  rsync -r --delete $user@microbel.pvv.ntnu.no:/home/pvv/d/$from/pvv-photos/ $destination/$from/
done